Disclaimer tbv hydrographics

Garantie

Global Custom Paint verstrekt een jaar garantie op de door hen verwerkte delen.
Deze heeft betrekking op de UV-bestendigheid en adhesie.
Verwerkte objecten welke nadien worden blootgesteld aan warmte/ hitte vallen nimmer onder garantie.

De garantietermijn gaat in op de dag van levering.
Om aanspraak te maken op de garantievoorwaarden dient u een bewijs van aankoop te kunnen overleggen.

De garantie vervalt in het geval van bewerkingen en/ of wijzigingen aan de door ons verwerkte producten.

De garantie vervalt in het geval van doorverkoop van de door ons verwerkte producten, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen is met u als opdrachtgever.

Er is geen sprake van garantie in het geval van; Schade die te wijten aan de consument al dan niet derde partijen die onjuist hebben gehandeld met het door ons verwerkte object.

Er is geen sprake van garantie in het geval van; Schade die ontstaat tijdens het monteren van de door ons verwerkte producten en overige oorzaken van buitenaf.

Montage en/ of demontage kosten vallen buiten de garantievoorwaarden.
Kosten die u (opdrachtgever) maakt t.b.v montage of die ontstaan uit montage en/ of demontage werkzaamheden vallen beide niet binnen de garantievoorwaarden en Global Custom Paint is hier nimmer voor aansprakelijk.

Een defect en/ of mankement evenals eventuele vervolgschade ontstaan door, verkeerde montage en/ of onjuist gebruik van de door ons verwerkte producten valt buiten de garantievoorwaarden en Global Custom Paint is hier nimmer voor aansprakelijk.

Vervorming van print

Daar de feitelijke printoverbrenging geschiedt middels vloeibare inkt is in sommige gevallen enige zichtbare vervorming of ‘stretching’ van het aangebrachte motief onvermijdelijk.
Dit is voornamelijk afhankelijk van de vormgeving van een object.
Een uitsteeksel of plotselinge verandering van vormgeving op het object zal de inkt van koers doen laten wijzigen.
Dit zal het motief mogelijk optisch ietwat doen vervormen of een kleine imperfectie zal ontstaan.
Tevens bestaat er de kans dat wanneer een print moet klimmen, er zogeheten ‘stretching’ ontstaat oftewel, het motief wordt enigszins uitgerekt.
De meeste objecten worden handmatig gedompeld oftewel, niet een verwerkt object is gelijk aan de ander, het blijft immers handwerk.
Enige vervorming of een imperfectie op het aangebrachte motief is bij bepaalde te verwerken objecten inherent aan de Hydroprinting techniek.
Uiteraard wordt er te allen tijde getracht dit zoveel mogelijk te voorkomen echter, dergelijke kleine imperfecties vallen binnen de marge.

Deze garantievoorwaarden zijn overgenomen van anderen en kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen.